Hakeshet in English

 הקשת הדמוקרטית המזרחית היא תנועה חברתית על-מפלגתית וחוץ פרלמנטרית, שמטרתה להשפיע על סדר היום הציבורי, מתוך כוונה להביא לשינוי כולל של החברה הישראלית ומוסדותיה השונים. היוזמה להקמת התנועה באה מקרב נשים וגברים בני ובנות הדור השני והשלישי של יהודי ארצות ערב והמזרח. הם באים מכל חלקי הארץ ומייצגים רבדים שונים של החברה הישראלית. על הגרעין הפעיל של התנועה נמנים ונמנות אקדמאים, פועלים, אנשי עסקים, פקידים, מורים, אומנים ואנשי רוח, פעילי קהילה, סטודנטים, ארגונים חברתיים ותרבותיים, תושבי ערים, עיירות-פיתוח ושכונות, אשר מטרתם להפכה לתנועת המונים. עוד על הקשת...

zvz

להצטרפות לקשת הדמוקרטית המזרחית

 

zvz

עמדת הקשת הדמוקרטית המזרחית בנושא הנחלות הפנויות במושבים, כפי שהוצגה היום בפני ועדת המשנה של מנהל מקרקעי ישראל:

עמדת הקשת הדמוקרטית המזרחית בנושא איוש חלקות פנויות

הקשת הדמוקרטית המזרחית היא תנועה חברתית הנאבקת מיום היוולדה על עקרונות הצדק והשוויון לכל אזרחי המדינה. הקשת מתייחסת באופן ביקורתי הן להסדרים הקיימים בתחומי הכלכלה, הקרקעות והשיכון, החינוך והתרבות, והן לתהליכים ולמגמות המתנהלים כיום ובבסיסם חיסול רשת הביטחון הסוציאלית, התנערות ממדיניות רווחה, העמקת והנצחת הפערים בחברה מתוך מטרה לעמוד על היסודות המבניים הגורמים לפגיעה בערכי הצדק, השוויון והדמוקרטיה. הקשת פועלת לחשיפתם של תהליכים ומנגנונים אשר אחראים לפגיעה כלכלית במזרחים ובאוכלוסיות אחרות, להנצחת הפער הכלכלי ולדיכוי התרבותי של המזרחים בישראל. הקשת פועלת למיגורן של דעות קדומות ולעקירתם מן השורש של סטריאוטיפים המנחים את מוסדותיה החינוכיים והתרבותיים של המדינה, ואת תפיסותיהן של האליטות התרבותיות ביחסן לתרבות המזרחית ויוצאי המזרח.

הקשת הדמוקרטית המזרחית טוענת כי בשם עקרון הצדק החלוקתי, על בסיסו הוגש בג"צ הקשת, הקצאת החלקות הפנויות על פי המלצת משרד החקלאות המאפשר לחקלאים לאייש נחלות ריקות במושבים, ללא כל תשלום למינהל מקרקעי ישראל – פוגעת פגיעה קשה בעיקרון זה ומפלה לטובה בצורה בוטה את המגזר החקלאי...

 

zvz

קמפיין ישראל תורמת – קמפיין אינטרנטי למען הקהילה

מיליון טיפות הינה יוזמה מבית ישראל תורמת, פורטל העמותות של ישראל. ישראל תורמת הינה דרך חדשה להתחבר ולתמוך בפרויקטים בארץ – אתר דו-לשוני בו ניתן ללמוד על ולתרום לכל 26,000 העמותות בארץ. שירות זה של ישראל תורמת הינה בחינם לכל העמותות והתורמים ברחבי העולם, ומאפשרת לקבל החזר מס על תרומה זו.

לתרומות: בעברית  English

zvz

לדמי חבר/ה ולתרומות לקשת הדמוקרטית המזרחית

zvz

הקשת הדמוקרטית המזרחית גם בפייסבוק: 

http://www.facebook.com/group.php?gid=9814317411

zvz

לחצ/י למגזין הקשת הדמוקרטית המזרחית מספר 25

לחצ/י למגזין הקשת הדמוקרטית המזרחית מספר 24

לחצ/י למגזין הקשת הדמוקרטית המזרחית מספר 23

לחצ/י למגזין הקשת הדמוקרטית המזרחית מספר 22

לחצ/י למגזין הקשת הדמוקרטית המזרחית מספר 21

לחצ/י למגזין הקשת הדמוקרטית המזרחית מספר 20

zvz