בזכות ההבדל: הפרויקט הרב-תרבותי בישראל

יוסי יונה


הקיבוץ המאוחד ומכון ון-ליר, 2005

 

 

ספר זה מציג לראשונה סדר יום רב-תרבותי לניתוח החברה בישראל ולארגונה מחדש. הוא מציע לקורא דרך חדשה ומקורית להבנת מבנה החברה בישראל, תוך שילוב תיאוריה פילוסופית מעמיקה עם התבוננות סוציולוגית רגישה.


פרקי הספר מתמקדים בשלוש זירות - חינוך, הגירה והקצאת משאבי קרקע ודיור - ומרחיבים את הדיון הרב-תרבותי מן העיסוק בקניין רוחני בלבד אל עבר שאלות של אי-שוויון חומרי.


המחבר מצביע על המנגנונים המייצרים בו-בזמן הן את הקולקטיב הלאומי וזהותו הן את ההיררכיות הלאומיות, האתניות והמעמדיות שבתוכו. הוא מנתח מנגנונים אלו ומפרק את ההבחנות המקובלות בין זהות למעמד או בין הכרה להקצאת משאבים.


בזכות ההבדל: הפרויקט הרב-תרבותי בישראל הוא הספר השני הרואה אור בסדרת הקשרי עיון וביקורת, והוא מיועד לחוקרים, לקובעי מדיניות, לפעילים חברתיים ולציבור הרחב. כתוצאה מכך, החוויה של המזרח כאזור ספר בין יהדות לערביות פינתה את מקומה למערכת היחסים הסמויה בין המזרחנות, העוסקת רק בערבים, לבין המזרחיות, שממנה מטוהרת הערביות שוב ושוב. 


תוכן העניינים

פתח דבר

לקריאת המבוא במלואו לחצו כאן.

כדי לראות קובץ זה תוכנת Acrobat Reader צריכה להיות מותקנת במחשבך. להורדת התוכנה לחצו כאן.

 

מבוא: סדר יום רב-תרבותי

פרק ראשון: לאומיות: דקדוק של הדרה חברתית

1. לאומיות ליברלית-ניטרלית: מגבלות הפוסט-לאומיות
2.
בין לאומיות אזרחית ללאומיות אתנית
3.
לאומיות אתנו-רפובליקנית בישראל: יהודית ואירופוצנטרית

פרק שני: רב-תרבותיות: בין הכרה לשוויון

1. הרב-תרבותיות הדינמית: ריבוי בתוך אחדות
2.
הרב-תרבותיות הליברלית: זכויות קיבוציות בדמוקרטיה הליברלית
3.
הרב-תרבותיות הפוליצנטרית: ביקורת פוסטקולוניאלית על הדמוקרטיה הליברלית

פרק שלישי: מדיניות חינוך ותרבות: מהטרוגניות תרבותית לרב-תרבותיות?

1. רקע היסטורי: החינוך בשירותה של הלאומיות האתנו-רפובליקנית
2.
מחמוד דרוויש ושיריו: צלו המאיים של ה"אחר"
3. "
עמוד האש" והציבור המזרחי: תהליכי הכלה והדרה בקולקטיב הלאומי
א. בין פוליטיקאים לאנשי מקצוע: דה-פוליטיזציה של התרבות
4.
אינטגרציה במצוקה
א. ערעור ניאו-ליברלי על האינטגרציה
ב. שלושה ערעורים רב-תרבותיים על האינטגרציה
5.
לקראת רב-תרבותיות בחינוך: קווי מתאר כלליים

פרק רביעי: מדיניות הגירה אתנו-רפובליקנית: בין האיום הדמוגרפי לשד העדתי

1. לאומיות אתנו-רפובליקנית, קהילות פזורה והגירה
2.
ההגירה מברית המועצות לשעבר והשד הדמוגרפי: יהודים ופלסטינים, שמאל וימין
3.
עונש או ברכה: פרספקטיבות מזרחיות ואשכנזיות על ההגירה מברית המועצות
לשעבר
4.
מי הוא יהודי? נקודות מבט דתיות וחילוניות על ההגירה מברית המועצות לשעבר
5.
ההגירה בראי המחשבה הליברלית: טענות בעד ונגד הגירה חופשית
א. חוק השבות: גרסה קהילתנית-ליברלית
ב. חוק השבות במבחן המציאות: דילמות עיקריות
6.
הגירה ורב-תרבותיות בדמוקרטיה ליברלית

פרק חמישי: מדיניות הקרקע והדיור בישראל: רב-תרבותיות על קרקע המציאות

1. מדיניות הקרקע והדיור בישראל: שלושה מקרי מבחן
2.
הפרטת הקרקעות והדיור הציבורי: הפכפכותו של השיח האתנו-רפובליקני
3.
הרב-תרבותיות נגד האתנו-רפובליקניזם בבג"ץ: תיקון משמר או תיקון משנה
א. למי שייכת האדמה הזאת? "הקשת הדמוקרטית המזרחית" בבג"ץ
ב. "רעידת אדמה": משפחת קעדאן וגבולות השיח האוניברסלי
4.
רב-תרבותיות בהקצאת קרקע ודיור בישראל

אחרית דבר: החברה בישראל והאתגר הרב-תרבותי

ביבליוגרפיה

מפתחות