קולות מזרחיים:

לקראת שיח מזרחי חדש על החברה והתרבות הישראלית

 

עורכים: גיא אבוטבול, לב גרינברג ופנינה מוצפי-האלר

 

הוצאת מסדה, 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקובץ "קולות מזרחיים" הוא מסמך בעל חשיבות היסטורית. הוא מסמן רגע ייחודי עת נתכנסו יחדיו, בפעם הראשונה בישראל, קולות אסרטיביים המייצגים שיח מזרחי חדש. זוהי מזרחיות עם שוליים רחבים- מכלילה ולא מדירה, אסרטיבית ולא אפולוגטית, יוזמת ולא מתגוננת, כזו שמאתגרת את היסוד הדכאני בציונות ולא מבקשת לחסות באכסנייתו. השיח המזרחי החדש מייצר זיקה בין רב-תרבותיות, פוליטיקה של זהויות, פמיניזם רדיקלי ומאבק חברתי נגד אי-השוויון המעמדי. ככזה הוא מאפשר אכסניה משותפת לאשכנזים ומזרחים, יהודים ופלסטינים, נשים וגברים, דתיים וחילוניים, אנשי אקדמיה ואקטיביסטים, אנשי רוח, סופרים ומשוררים ופעילי שכונות. כולם מדברים וכותבים מזרחיות.

 קולות מזרחיים מציג את עצמתו של השיח המזרחי החדש כמו גם את אופקיו האינטלקטואלים והפוליטיים, ואת רבגוניותו ומורכבותו הפנימית, שהם חלק מכל תנועה חברתית חשובה.

 

 

לקריאת המבוא

 

נספח: דו"ח על דפוסי ייצוג ישראליים